Jakie dokumenty pracownicze będzie można przechowywać przez 10 lat

Jakie dokumenty pracownicze będzie można przechowywać przez 10 lat

Autor: Administrator / Data publikacji: 05-01-2019

Wobec aktualnego obowiązku przechowywania dokumentacji pracowniczej przez 50 lat istotną zmianę przewiduje nowe brzmienie art. 94 ust. 9b) k.p. Zgodnie z jego treścią pracodawca będzie miał obowiązek przechowywać dokumentację pracowniczą w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej. A zatem okresem podstawowym przechowywania dokumentacji od 2018 roku będzie 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł.

Aktualności

Badania profilaktyczne i szkolenia BHP
Image is not available
Czy można monitorować pocztę elektroniczną pracowników ?
Image is not available
Zamiany w sposobie wypłat wynagrodzenia pracownikom
Image is not available
Od 2019 r. akta osobowe w 4 częściach. Jak podzielimy dokumentację pracowniczą po zmianach ?
Image is not available
Świadectwo pracy – zmiany 2019
Image is not available
Jakie dokumenty pracownicze będzie można przechowywać przez 10 lat
Image is not available
Slider