Kurs operatora wózków jezdniowych

Obecnie praca w magazynie wymaga posiadania kwalifikacji operatora wózka widłowego. Wózek widłowy to urządzenie przeznaczone do przenoszenia palet lub skrzyń, a więc wymagające zarówno umiejętności jego prowadzenia jak i operowania ładunkiem. Kwalifikacje można uzyskać biorąc udział w specjalistycznym kursie. Celem kursu jest przygotowanie przyszłych operatorów do pracy przy obsłudze wózków jezdniowych. Centrum Szkoleniowo – Treningowe „Consulting”  przeprowadza kursy z zakresu:

 • Obsługa wózków jezdniowych
 • Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych
 • Obsługa wózków jezdniowych naładownych
 • Obsługa wózków jezdniowych unoszących

Adresaci kursu operatora wózka jezdniowego

Szkolenie to sposób na zdobycie określonych umiejętności przydatnych nie tylko dla ludzi młodych poszukujących zatrudnienia, ale też sposób na przekwalifikowanie już doświadczonych pracowników. Umiejętność operowania wózkiem jest także przydatna podczas wyjazdów za granicę w poszukiwaniu zatrudnienia, gdyż bywa często niezbędnym warunkiem przyjęcia do pracy. Z oferty kursu mogą skorzystać wszyscy Ci, którzy planują zatrudnienie w magazynach, hurtowniach, zakładach produkcyjnych, portach, wielkopowierzchniowych sklepach, nie tylko na terenie kraju oraz  firmy i instytucje planujące podniesienie kwalifikacji swoich pracowników.

Wymagania stawiane przyszłym uczestnikom kursu operatora wózka jezdniowego

Wózkiem widłowym nie może kierować każdy z uwagi na określone przepisy, które regulują zasady obsługi takiego sprzętu. Niezbędnym wymaganiem jest:

 • pełnoletność – z dniem rozpoczęcia kursu Słuchacz musi mieć ukończone 18 lat
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa
 • odpowiedni stan zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi
 • słuchacz kursu operatorów wózków jezdniowych nie musi posiadać prawa jazdy!

Wymagane dokumenty

 • orzeczenie lekarskie zezwalające na obsługę wózków widłowych

Materiały szkoleniowe

 • Kursant otrzymuje bezzwrotny skrypt z najistotniejszymi zagadnieniami dotyczącymi eksploatacji wózków widłowych

Program szkolenia na wózki jezdniowe

Szkolenia realizowane są na podstawie programu szkolenia przygotowanego przez Urząd Dozoru Technicznego – Akademia UDT. Szkolenia składają się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych. Zajęcia teoretyczne obejmują takie zagadnienia jak :

 • Rodzaje wózków widłowych
 • Budowa i obsługa wózków
 • Ładunki i ich rodzaje
 • Przepisy BHP dotyczące pracy na wózku
 • Dozór techniczny
 • Wymiana butli LPG

Czas trwania szkolenia:

 • 26 godzin dla szkolenia z zakresu obsługi wózków naładownych, unoszących; w tym 5 godzin zajęć praktycznych,
 • 42 godziny dla szkolenia z zakresu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych; w tym 10 godzin zajęć praktycznych
 • 59 godzin dla szkolenia z zakresu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych; w tym 15 godzin zajęć praktycznych
 • 81 godzin dla szkolenia z zakresu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych, w tym 25 godzin zajęć praktycznych

Podana wyżej liczba godzin może zostać zwiększona w zależności od potrzeb. Podane powyżej godziny są godzinami lekcyjnymi (45 min).

Uprawnienia i korzyści, jakie zapewnia kurs na wózki jezdniowe

Wszystkie szkolenia kończą się egzaminem (część teoretyczna i praktyczna), egzamin przeprowadzany jest przez komisję egzaminacyjną jednostki szkoleniowej na terenie ośrodka szkoleniowego lub firmy zatrudniającej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, egzaminowany otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia według rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. Na prośbę kursanta istnieje również możliwość przystąpienia do egzaminu przed komisją kwalifikacyjną Urzędu Dozoru Technicznego.

Serdecznie zapraszamy do współpracy

Skontaktuj się z Nami

Dyrektor Zarządzający
e-mail: biuro@cst.warszawa.pl
Tel.: +48 509-039-221

Główny Specjalista ds. BHP i P.Poż.
e-mail: m.rudzinski@cst.warszawa.pl
Tel.: +48 733-931-130