Kontakt

CST Consulting Sp. z o.o.
Oddział Warszawa

02-230 Warszawa,
ul. Jutrzenki 94 (budynek VOLTA),
lokal 215 – II piętro

Dane kontaktowe:

Prezes Zarządu
e-mail: n.stefaniak@cst.warszawa.pl
Tel.: +48 720 887 911

Dyrektor Zarządzający
e-mail: biuro@cst.warszawa.pl
Tel.: +48 509 039 221

Główny Specjalista ds. BHP i P.Poż.
e-mail: m.rudzinski@cst.warszawa.pl
Tel.: +48 733 931 130

Dane rejestrowe firmy:

CST Consulting Sp. z o.o.
Ul. Tadeusza Kościuszki 13 lok 123, 
10-501 Olsztyn,

NIP : 7393873443       REGON : 360967602      KRS: 0000547242

Numer konta:
ING BANK ŚLĄSKI S.A. o/Olsztyn:   53 1050 1764 1000 0092 1745 3589

CST Consulting Sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta Olsztyna, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000547242 ; NIP: 739-387-34-43; Regon: 360967602 ; kapitał zakładowy 185.000 PLN w pełni opłacony