Bezpieczna 5-tka - Przegląd warunków BHP

Image is not available
Slider

Do kogo skierowana jest oferta promocyjna:
Właściciele, zarządzający/ kierujący zakładami pracy, którzy zatrudniają do 100 osób.

Zasady promocji:
Zorganizujemy bezpłatny przegląd warunków stanu BHP dla pierwszych 10 firm spełniających w/w kryterium zatrudnienia oraz zgłaszających nam swoje zainteresowanie przeglądem stanowisk pracy w kierunku spełnienia wymagań formalno-prawnych. Dodatkowo dla firm, które zainteresują się nawiązaniem współpracy w ramach promocji oferujemy 2 miesiące* bezpłatnej obsługi uwzględniające pełen zakres działań przewidzianych dla służby BHP.
*w momencie podpisania umowy na świadczenia usług BHP na okres minimum 24 miesięcy

Zgłoszenia:
Odbywają się drogą elektroniczną na adres m.rudzinski@cst.warszawa.pl

Wykonanie usługi:
Odbywa się w terminie uzgodnionym pomiędzy przedstawicielem usługobiorcy, a usługodawcy.

Zakres audytu:
bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo pożarowe oraz pierwsza pomoc.

Okres trwania promocji:
do 30.08.2019 r.

Skontaktuj się z Nami

Dyrektor Zarządzający
e-mail: biuro@cst.warszawa.pl
Tel.: +48 502-122-238

Główny Specjalista ds. BHP i P.Poż.
e-mail: m.rudzinski@cst.warszawa.pl
Tel.: +48 733-931-130

Korzyści z przeprowadzonego przeglądu stanowisk pracy:

  1. Wskazanie silnych lub/i słabych obszarów, dla których w pierwszej kolejności należy zastosować kroki naprawcze, podniesienie świadomości z zakresu funkcjonowania procesów bezpieczeństwa.
  2. Przegląd bhp i ppoż. jest procesem, którego celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa zarządzających zakładem pracy oraz pracowników zatrudnionych w w/w zakładach. Polega on na kompleksowej i obiektywnej analizie informacji o aktualnym stanie bezpieczeństwa zakładu pracy.

Przegląd BHP składa się z trzech części
(czas trwania audytu ok. 3-6 godzin)

  1. Przegląd organizacji i warunków pracy – oględziny stanowisk pracy, rozmowa z kierownictwem,
  2. Przegląd dokumentacji kadrowej pracowników – na przykładzie kilku wybranych akt osobowych sprawdzana jest zgodność dokumentacji kadrowej z przepisami prawa,
  3. Przegląd pozostałej dokumentacji, którą pracodawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz zgodnie z innymi wymogami prawa, m.in. rejestry, ocena ryzyka na stanowiskach pracy, wykazy, regulaminy, itp.

Nasz przegląd bezpieczeństwa pozwala ocenić i dzięki temu zoptymalizować proces bezpieczeństwa w Państwa firmie.

CST Consulting posiada wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu przeglądów BHP. Doświadczenie zdobyte w różnych firmach i instytucjach w całej Polsce, umożliwiły wdrożenie autorskich metodologii, pozwalających ocenić zarówno otoczenie obiektu, jego stan bezpieczeństwa, jak i funkcjonowanie procedur bezpieczeństwa oraz procedur mających wpływ na bezpieczeństwo osób w nim przebywających.

Ważnym aspektem przeglądu BHP jest również weryfikacja dokumentacji prowadzonej lub nadzorowanej przez pracodawcę lub jego przedstawiciela.

Obiektywna ocena specjalistów pozwala na potwierdzenie poprawności, a tym samym na potwierdzenie poczucia bezpieczeństwa pracodawcy w zakresie prowadzonej dokumentacji wymaganej przez prawo. Ocena taka w razie odnalezienia niezgodności z wymogami prawa w prowadzonej dokumentacji pozwala zawczasu usunąć te niezgodności, a tym samym uniknąć negatywnych konsekwencji w razie kontroli organów nadzoru. Przed rozpoczęciem audytu następuje podpisanie oświadczenia o zachowaniu poufności i tajemnicy.

Po przeprowadzonym audycie zostanie sporządzony raport, który wraz z wnioskami i rekomendacjami trafi wyłącznie do zarządu/właścicieli firmy.

UWAGA!!!!

Trzy pierwsze firmy, które podpiszą z nami umowę o współpracy na okres nie krótszy niż 24 miesiące otrzymają nagrodę w postaci bonu/vouchera o wartości 1.000,00 zł do wykorzystania na portalu lub w biurach www.wakacje.pl